FUNDACJA PERSPEKTYWA

tworzenie stron www

Website, visual identity and promotional materials for the foundation dealing with education of children and youth and the help of minors and families in a difficult life situation.

Strona internetowa, identyfikacja wizualna oraz materiały reklamowe dla fundacji zajmującej się edukacją uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz pomocą niepełnoletnim i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.

www.fundacjaperspektywa.pl

RWD website based on the WordPress CMS system. Also adapted to the mobile version. Designed with a clear, classic style. Design and implementation made in 2018.

Responsywna strona internetowa oparta na systemie CMS WordPress. Przystosowana również do wersji mobilnej. Zaprojektowana przejrzystym, klasycznym stylu. Projekt i wdrożenie wykonany w 2018 roku.

tworzenie stron www

Top