SMART MAGIC

AtrisDesign - projektowanie i budowa: strony mobilne i responsywne

Project of full visual identification and graphic design of the videos. Full film editing. Designing all animations and graphic elements.

Projekt pełnej identyfikacji wizualnej oraz szaty graficznej filmików. Pełny montaż  filmów. Zaprojektowanie wszelkich animacji i elementów graficznych.

Responsive website about new technologies and smart home. Also suitable for the mobile version. The layout is based on the article system. CMS framework based on WordPress. The website was created in 2020.

Responsywna strona internetowa na temat nowych technologi i inteligentnego domu. Przystosowana również do wersji mobilnej. Układ layout opiera się na systemie artykułów. Szkielet CMS oparty na systemie WordPress. Strona powstała w 2020 roku.

 

www.smatmagic.pl

 

AtrisDesign - projektowanie i budowa: strony mobilne i responsywne
Top