Kategoria: IDENTYFIKACJA WIZUALNA

SMART MAGIC

Project of full visual identification and graphic design of the videos. Full film editing. Designing all animations and graphic elements. Projekt pełnej identyfikacji wizualnej oraz szaty graficznej filmików. Pełny montaż  filmów. Zaprojektowanie wszelkich animacji i elementów graficznych. Responsive website about new technologies and smart home. Also suitable for the mobile version. The layout is based […]

FEATHERFAN

Responsive website fan’s manufacturer. Also adapted to the mobile version. Designed with a grid layout style. CMS based on the WordPress system. The site was created in 2014. Responsywna strona producenta wachlarzy. Przystosowana również do wersji mobilnej. Zaprojektowana w stylu grid. Szkielet CMS oparty na systemie WordPress. Strona powstała w 2014 roku. www.featherfan.net   wiz_featherfan_01 wiz_featherfan_03 projektowanie_ulotek_03 Load More Loading More… […]

FUNDACJA PERSPEKTYWA

Website, visual identity and promotional materials for the foundation dealing with education of children and youth and the help of minors and families in a difficult life situation. Strona internetowa, identyfikacja wizualna oraz materiały reklamowe dla fundacji zajmującej się edukacją uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz pomocą niepełnoletnim i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. www.fundacjaperspektywa.pl RWD […]

SKLEP BURLESKA

2010 2015 Configuration and layout of the online store, visual identification, advertising materials, KV, social media for the online shop with women’s clothing. Online shop based on the CStore system, responsive (RWD) and adapted to the mobile version created in 2012. Konfiguracja i projekt layoutu sklepu internetowego, identyfikacja wizualna, materiały reklamowe, KV, social media dla […]

Top